Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Pressiteade

17.10.2019

JOHANNA MUDIST. AJARÄNDUR
23.10.-09.11.2019
Galerii Noorus

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril kella 17.30 avatakse Nooruse galerii keldrisaalides Johanna Mudisti õlimaalide ja miniatuursete joonistuste näitus “Ajarändur”. Eksponeeritud on kolme viimase aasta jooksul valminud teosed. Näitusekülastaja saab osa lühikesest ajarännakust ja kokkuvõttest kunstniku lähimineviku teemakäsitlustest.

Väljapanekus on esindatud aja, koha ja keha temaatikat lahkavad teosed kunstniku 2017. aastal kaitstud magistritöö projektist. Maale iseloomustab suur formaat ja igavikuline perspektiiv. Kunstnik on värvidesse vahendanud erinevate tajude deformeerumise ja sulandumise, mis on inspireeritud pikal jalgsirännakul kogetust. “Ajarändur” haakub ka kunstniku esimese isikunäituse “Ootajad” (2018) keskse teema - ootamise kui ajalise kogemuse kujutamisega.
2019. aastal valminud maalidele on ainest andnud hajameelne unistamine, enese kaotamine mõtetesse, rändamine siseilmas. Indiviidi ajaränd on isiklik kogemus - keset aktiivset päevamelu “ära kadumine” või uneleva pilguga tühjusesse vaatamine, kus keha on staatiliselt paigal, aga mõtted on rännanud teise kohta või aega. Lisanduvad ka unenäolised, võimatud situatsioonid ja paigad, mis kirjeldavad rännakute sihtkohti või rännakut ennast.

Kontrastiks maalidele on välja pandud tikutopsi mõõtu humoorikaid joonistusi, mis kujutavad inimlikku absurdsust, balansseerides igapäevaelu ja fantaasia piirimail.

 Johanna Mudist (snd 1991) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute (BA) 2014 ja Eesti Kunstiakadeemia (MA) 2017 maali osakonna. Ta on ennast erialaselt täiendanud Soomes ja Poolas. Aastast 2017 on Johanna Mudist Eesti Maalikunstnike liidu liige ja 2019 Eesti Kunstnike liidu liige. 

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Kõrgem Kunstikool Pallas.

Pressifoto: Johanna Mudist. Kahepaikne. 2019. Õli, lõuend, foto: Johanna Mudist.

 

Lisainformatsioon:
Johanna Mudist
+372 5904 7574
johanna.mudist@gmail.com

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Noorus
Riia 11, Tartu
T-L 11-18
Sissepääs tasuta
Facebook.com/GaleriiNoorus

 

Press release

Johanna Mudist. Time Traveller

 

On Wednesday, 23 October at 17:30 a new exhibition of oil paintings and miniature drawings Time Traveller  by Johanna Mudist will open in the cellar rooms of Galerii Noorus. The art works on display have been created during the last three years. The visitor will be involved in a short time travel and will get an overview of topics that the artist has been working in recent years.

 The display includes pieces, which are a part of the master thesis project that the artist defended in 2017, discussing time, place and body. The paintings are characterised by large format and infinite perspective. Colours used by the artist mediate the deformation and blending of perceptions, which she has experienced on a long hike. Time Traveller can also be associated with the main topic of the artist's first personal exhibition Waiters (2018)  - the portrayal of waiting as a temporal experience.

 The paintings from 2019 are inspired by absent-minded dreaming, getting lost in thought, self-searching. Time travelling is a personal experience - „getting lost“ in the middle of the hustle and bustle of the everyday life or staring dreamily into nothingness, when the body is still, but the thoughts have travelled to another place or time. Dreamlike impossible situations and places which describe the destination or the journey itself are also included.

In contrast to the paintings, humorous drawings in the size of a match box, which depict human absurdity, everyday life and fantasy, are also on display.

 Johanna Mudist (born 1991) is an artist living and working in Tallinn. She has graduated from the  Department on Painting of Pallas University of Applied Sciences Department (BA) in 2014 and The Estonian Academy of Arts (MA) in 2017. Johanna Mudist has been the member of the Estonian Painters Association since 2017 and the member of the Estonian Artists Association since 2019.

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and  Pallas University of Applied Sciences.

More information:

Johanna Mudist
+372 5904 7574
johanna.mudist@gmail.com

 

Gallery Noorus of Pallas University of Applied Sciences
Riia 11, Tartu
+372 734 9954
Tue-Sat 11-18
Free Admission
Facebook.com/GaleriiNoorus

Johanna Mudist. Kahepaikne. 2019. Õli lõuend

rsz jo poster ajar2nd

Follow us on Facebook

 

ekka akrediteeritud