Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

ENGLISH BELOW

Pressiteade

17.10.2019

 

Töid kooli fondist. Juhendaja Helle Vahersalu

24.10. - 09.11.2019

Nooruse galerii

 

Neljapäevast, 24. oktoobrist on Nooruse galeriis avatud näitus „Töid kooli fondist. Juhendaja Helle Vahersalu“. Vaataja ette tuuakse valik Tartu Kunstikooli ja Tartu Kõrgema Kunstikooli, nüüdse Kõrgema Kunstikooli Pallas, õpilaste ja üliõpilaste teostest, mis on valminud poole sajandi jooksul Helle Vahersalu juhendamisel. Ühtlasi on väljapanek pühendatud Eesti ühe pikema staažiga kunstipedagoogi maalikunstniku Helle Vahersalu 80. juubelisünnipäevale.

Peale Eesti Riikliku Kunstiinstituudi maalieriala lõpetamist asus 1967. aasta sügisest Tartu Kunstikooli joonistuse ja maalimise õpetajaks kooli vilistlane Helle Vahersalu. 1970-ndatest hakkas ta andma kompositsiooni, põnevat ja harivat ainet talle endalegi. Vahersalu õpilasteks on olnud valdavalt kunstilise kujundamise (dekoraatorid) ja maali eriala õppijad, kusjuures oma põhiala, maalikunsti saladusi hakkas ta jagama alles III ja IV kursusele jõudnutega. Helle Vahersalu oli samavõrd kõrgelt hinnatud diplomitööde juhendaja, kelle diplomandid  läbi kümnendite kooli edukalt lõpetasid ja ellu astusid. Skulptorist kolleeg Tõnis Paberit peab Helle Vahersalu teeneks maali stuudiumi säilimist Tartus.

Helle õpilaste hulk on märkimisväärselt arvukas ja mitmed neist on nime jäädvustanud eesti kunsti lukku, saatjaks õpetaja jätkuv huvi nende käekäigu vastu. Loetlegem siinkohas vaid mõned – Sirje Petersen, Kalli Kalde, Tuuli Puhvel, Priit Pangsepp, Kristi Kongi, Merike Estna, Kerttu Lätt, Kadri Toom, Evelin Zolotko, Rauno Thomas Moss, Katrin Maask jpt.

Koos kolleegi maalikunstniku Lola Liivatiga asusid nad talletama kooli ajalugu sõnas ja pildis. Helle Vahersalust kujunes kooli traditsioonide hoidja, kes teab, mäletab ja ütleb, et nii asjad olid ja on!

Näitusetööd on pärit Tartu Kunstikooli ja Kõrgema Kunstikooli Pallase metoodilistest fondidest, tõelistest kunstihariduslikest varasalvedest. Sinna valiti ja valitakse paremik hindamistelt, samuti praktikatel valminuist ja diplomitöödest, kasutades seda  näitliku materjalina õppetöös. Just Helle Vahersalu on olnud vardjaks, kes võttis oma südameasjaks fondide täiendamise, korrastamise ja säilitamise.

 

Näitust kureeris Reet Pulk-Piatkowska ning kujundas Madis Liplap, plakati kujundus Peeter Paasmäelt. Tänud: Helle Vahersalu, Tartu Kunstikool, Tartu Kunstimaja, Kõrgema Kunstikooli Pallas kolleegid, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.

Samaaegselt õpilastööde väljapanekuga Nooruses toimub Tartu Kunstimajas Helle Vahersalu juubelinäitus „Lumi, rooste, värv“ (kuraatorid Tiiu Talvistu ja Kadri Asmer) ja saadaval on 232-leheküljeline raamat kunstniku loomingust . 

 

Lisainformatsioon:
Reet Pulk-Piatkowska
galerist
Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Noorus
+372 734 9954
+372 55 639527
reet.pulk-piatkowska@pallasart.ee

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Noorus
Riia 11, Tartu
T-L 11-18
Sissepääs tasuta
Facebook.com/GaleriiNoorus

 

Press release

17.10.2019

 

Works from the School Collection. Supervised by Helle Vahersalu

24.10.–09.11.2019

Gallery Noorus

 

On Thursday, 24 October Gallery Noorus will open the exhibition “Works from the School Collection. Supervised by Helle Vahersalu”.

 

The exhibition will offer a selection of works from the students of the Tartu Art School and the Tartu Art College (currently the Pallas University of Applied Sciences). This collection has been compiled over half a century under the guidance of Helle Vahersalu. The exhibition is also dedicated to the 80th anniversary of the painter Vahersalu who has one of the longest careers as a teacher in the history of Estonian art.

 After graduating from the Painting Department of the Estonian State Art Institute, Helle Vahersalu became in 1967 a teacher of drawing and painting at the Tartu Art School where she herself had earlier studied. From the 1970s, she started teaching composition that she considered exciting and educating also for herself. Vahersalu has mostly taught the students of artistic design (decoration) and painting of whom the latter were already in their third or fourth year of studies. For decades, Vahersalu was a valued diploma supervisor with her students graduating successfully and starting their own careers. Tõnis Paberit, sculptor and colleague, regards Helle Vahersalu’s efforts as the main reason for the survival of painting traditions in Tartu.

 The number of Vahersalu’s students is remarkably high. Many of them have made their mark in the art history of Estonia: e.g. Sirje Petersen, Kalli Kalde, Tuuli Puhvel, Priit Pangsepp, Kristi Kongi, Merike Estna, Kerttu Lätt, Kadri Toom, Evelin Zolotko, Rauno Thomas Moss, Katrin Maask.

 Together with her colleague, the painter Lola Liivat, they collected the school’s verbal and visual history. Helle Vahersalu became the keeper of the school’s traditions and she knows, remembers and says how things were and how they should be.

 The exhibition works come from the collections of the Tartu Art School and the Pallas University of Applied Sciences. These consist of the best evaluation and graduate works as well as selections from the training sessions. The collections are used for illustrative purposes during everyday teaching. Helle Vahersalu took upon herself to replenish, organise and maintain these collections.

 

The exhibition is curated by Reet Pulk-Piatkowska, the exhibition designed by Madis Liplap, and the graphic design by Peeter Paasmäe.

 Thanks: Helle Vahersalu, Tartu Art School, Tartu Art House, colleagues at the Pallas University of Applied Sciences, Cultural Endowment of Estonia.

 During the same time, the exhibition “Helle Vahersalu. Snow, Rust, Colour” (curators Tiiu Talvistu and Kadri Asmer) takes place in the Tartu Art House. A newly published 232-page book (Estonian and English) about the artist is available at both locations. 

 

Additional information:
Reet Pulk-Piatkowska
Gallerist
Gallery Noorus of the Pallas University of Applied Sciences
+372 734 9954
+372 55 639527
reet.pulk-piatkowska@pallasart.ee

 

Gallery Noorus of the Pallas University of Applied Sciences
Riia 11, Tartu
Tue–Sat 11–18
Free entrance
Facebook.com/GaleriiNoorus  

 

Helle Vahersalu PLAKAT Nooruse galerii DEMO page 001

Follow us on Facebook

 

ekka akrediteeritud