Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

KONTRAST 5: POMP
13.11.2019-30.11.2019

 

Avamine: 13.11.2019 kell 18:00 Nooruse Galeriis (Riia 11, Tartu)

Kuressaarest alguse saanud samanimelise mitteametliku kunstirühmituse näituseseeria Kontrast viies näitus toimub esimest korda Tartus.
Ühisnäitus KONTRAST 5: POMP toob Riiamäel asuva galerii keldrisoppidesse visuaalsed, peamiselt sümbolistlikud maailmad pidulikkuse teemal. Pidu on aiapidu, reiv, lõkkeöö, püha riitus, punane päev kalendris. Pidu on tühine laristav karglemine ja kõige oleva mõte.

 

KONTRAST on 2016. aastal asutatud Saaremaalt pärit noorema generatsiooni kunstnike grupp ja ühisnäituste seeria. Näitustele kutsutakse ka erinevaid külaliskunstnikke.
Näitusel Kontrast 5: POMP osaleb Kontrasti tuumik koos kolme Tartus tegutseva kunstnikuga.

Maria Evestuse (1986) teosed on inspireeritud historitsistlikust ja sakraalkunstist, müstitsismist, muinasjuttudest, müütidest, popsürrealismist, psüheedeeliast ja loodusest. Peamisteks märksõnadeks on rütmid, sakraalsus, iidsus, pop, lapselikkus, sümmeetria, nihe, dekoratiivsus, jutustavus.
mariaevestus.com

Gus Fun (666 BCWC)
The Man, The Myth, The Legend!
Enigma - kunst teie elutoas - pidu teie keldris!

Kadi Grass (1986) maalib peamiselt enda unenägusid ja nendest inspireeritud spontaanseid teoseid. Meeldib võtta kunsti kui meditatiivset tegevust. Hingelt maailmarändur, reaalsuses mööda Kuressaare tänavaid patrulliv kunstiõpetaja ametikoolis.
instagram.com/paintoholik

Kaie Kiilil (1993) on kunstipisik hinges olnud sünnist saati, kuid alati jäänud varju. Muudatused elus tõid tagasi kunsti juurde. Inspiratsiooni allikaks on teised kunstnikud ning suur roll on huvil müstika vastu. Käib pidev kontakti otsimine universumiga mis väljendub ka töödes.
Tööde retsept on tükike eneseväljendust ja peotäis katsetamise soovi, erinevate vahendite, nippide ja võimalustega.  
fb.com/kosmosekiil

 

Mikk Lutsar (1983) on kätt proovinud performance’ist skulptuurini. Kujutavas kunstis armastab kasutada  segatehnikaid ja erinevate materjalidega katsetamist, luues mitmekihilisi tasapindu. Teda iseloomustab arhetüüpsete kujundite rohkus ja mütoloogilisest  maailmatunnetusest inspireeritud esteetika.
instagram.com/aatomikk_lyngahammustaja

 

Sander Raudsepp (1988) laeb inspiratsiooni alla kõigest - psühhedeeliast kuni vandenõuteooriateni välja. Vormi koha pealt piire ette ei sea, kuid meeltmööda on koomiksilik, karikatuurne lähenemine. Loomingus peab tähtsaks selgust – kontseptuaalsetel metatasanditel tolmu naljalt üles ei keeruta.
sanderworks.ee

 

Ruudu Rahumaru (1991) on peamiselt fotograaf kuid maalimine on alati olnud ta salaarmastus ning igas oma sammus on ta kantud inimhinge emotsionaalse ruumi mõtestamisest. Inspiratsiooniks inimese kontakt looduse ürgjõududega ja lõputu imetlus inimhinge transformatsioonide vastu. Seekordne teos on inspireeritud suitsusauna pimeduse laulurännakutest, mil häälte ja trummide läbi oleme rännanud tuttavates ja tundmatutes maailmades, joondades omaenese hingejõudu, taasluues oma reaalsust, andestades ja armastades.
ruudurahumaru.ee

 

Maari Soekov (1991) on Tartus tegutsev kunstnik. Funktsioneerib põhiliselt kuuma kohvi ja  armastuse sisepõlemismootori toimel. Põhiline loominguimpulss tuleb looduses liikumisest, ekstaatilisest animistlikust maailmatunnetusest ning momentidest elus, mil hing sirutub välja, et puudutada teist hinge. Inspiratsiooniks on šamanism, iidsed kultuurid ja folkloor, poeesia ning ürg-argine entroopia.
maarisoekov.ee

 

Avamine: 13.11.2019 kell 17:30, muusikat teeb NELEH (Tartu)

 

Lisainfo:
evestusm@gmail.com
53236930

Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii
Noorus Riia 11, Tartu
T-L 11-18
Sissepääs tasuta
Facebook.com/GaleriiNoorus

Press release
11.11.2019

KONTRAST 5: POMP
13.11.2019-30.11.2019
Opening: 13.11.2019 at 18:00 at Gallery Noorus (Riia st 11, Tartu)

Kontrast is an unofficial art grouping originating from Saaremaa and their exhibition series of the same name is opening for the first time in Tartu.
The joint exhibition KONTRAST 5: POMP brings to the cavernous basement-gallery the visual, mainly symbolistic worlds on the theme of celebration. It can be a garden party, a rave, a campfire night, a holy ritual or a holiday marked in red in your wall calendar.

Maria Evestus’ (1986) works are inspired by historic and sacral art, mysticism, fairy-tales, myths, pop-surrealism, psychedelia and nature. The main keywords here are rhythms, pop, childhood, symmetry, illustrativity, storytelling.
mariaevestus.com

Gus Fun (666 BCWC)
The Man, The Myth, The Legend!
Enigma – Art in your living room – party in your basement!

Kadi Grass’ (1986) works are mainly inspired by her own dreams and the process of creating art is a meditative experience. At heart she is a worldly traveller, in reality an art teacher patrolling on the streets of Kuressaare.
instagram.com/paintoholik

Kaie Kiil (1993) has had the art bug since birth but has always been left in the shadows. Changes in her life have brought her back to creating. She is inspired by other artists and her interest in mysticism. In her works there is constant search for contact with the Universe, self-expression and experimentation of different mediums and techniques.
fb.com/kosmosekiil

Mikk Lutsar (1983) has dabbled in art from sculpture to performances. In visual arts he loves to use mixed techniques and experiment with various materials, creating layered surfaces. His work is characterized by abundance of archetypical symbols and aesthetics inspired by mythological worldview.
instagram.com/aatomikk_lyngahammustaja

Sander Raudsepp (1988) charges his inspiration from wide range of subjects – from psychedelics to conspiracy theories. He does not limit himself by a certain form of art but prefers comical and caricature-like approach. In his creation he values clarity – playing around on conceptual metalevels is not his thing.
sanderworks.ee

Ruudu Rahumaru (1991) works mainly as a photographer but she has always had a secret love affair with painting. Her works are carried by conceptualizing the space of a human soul, the contact of man and primal forces of nature and endless admiration for transformations of the soul. Her current piece is inspired by songjourneys of a darkened smoke sauna, where voices and drumbeats carry us to the known and unknown, aligning our own spirits, recreating our realities, forgiving and loving.
ruudurahumaru.ee

Maari Soekov (1991) is an artist working in Tartu. She functions mainly on hot coffee and the internal combustion engine of love. Her main creative impulse comes from the dynamics of nature, ecstatic animalistic world view and the moments in life, where the soul reaches out to touch another. Inspired by shamanism, ancient cultures and folklore, poetry and prehistoric entropy.
maarisoekov.ee

Opening: 13.11.2019 at 18:00, music is played by NELEH (Tartu)

More info:
evestusm@gmail.com
53236930

Gallery Noorus of Pallas University of Applied Sciences
Riia 11, Tartu +372 734 9954
Tue-Sat 11-18
Free Admission
Facebook.com/GaleriiNoorus

pomp plakat

Follow us on Facebook

 

ekka akrediteeritud