Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Ohuplaani koostamise koolitus

Aeg: 29.11.2018 - 30.05.2019

Kursus toimub kuuel neljapäeval kl 11-16 (13-14 lõuna)
29 november 2018
31. jaanuar 2019
28 veebruar 2019
28 märts 2019
26 aprill 2019
30 mai 2019

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b.

Maht: 30 juhendatavat akadeemilist tundi

Juhendajad: Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum, peavarahoidja) ja prof. Kurmo Konsa (Kõrgema Kustikooli Pallas konserveerimise/restaureerimise suuna juht)

Hind: 200 eurot. Koolitustasu sisaldab koolitust, kohvipause ja loengumaterjale. Koolitustasu saab tasuda enne kursuse algust või vajadusel 2019 aasta alguses.

Sihtgrupp: Kursus sobib nii neile kellel ohuplaan veel puudub kui ka neile kellel ohuplaan juba olemas, kuid näevad vajadust olemasolev ohuplaan üle vaadata ja täiendada seda nii, et see ka reaalselt toimiks.

Eesmärk: Muuseumi ohuplaani eesmärgiks on muuseumi valduses olevatele museaalidele tekkida võivate ohtude ennetamine, võimalike kahjustuste ärahoidmine ja kahjude minimeerimine. Ohuplaani olemasolu on üheks eelduseks asutuse toimepidevuse tagamiseks erakorraliste sündmuste toimumisel.
Ohuplaanis nähakse ette museaalide kaitse, päästmise ja taastamise meetmed tõenäoliseks ohuolukorraks ning sellega kaasnevate tagajärgede likvideerimiseks.
Ohuplaanis käsitletakse tegevusi mis on seotud museaalidele tekkida võivate ohtudega: tulekahju, veeõnnetused, varingud, tehnosüsteemide häired, biokahjustused ja inimründed.

Ohuplaan ei käsitle tööohutusega seotud küsimusi töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse
tähenduses ning muuseumi tuleohutuse küsimusi tuleohutuse seaduse tähenduses.

Käsitletavad teemad:
Koolituse käigus koostatakse muuseumi ohuplaan või tehakse oluline eeltöö ohuplaani lõplikuks vormistamiseks ning omandab teadmise ohuplaanis oleva teabe kasutamiseks muuseumi tegevuse planeerimisel
Igal kohtumisel jagatakse ülesanded, mis on vaja järgmiseks kohtumiseks ära teha ning analüüsitakse eelmise korra ülesandeid. Ülesanded on oluline osa koolitusest ja nii mõnegi täitmiseks on vaja kaasata teisi kolleege muuseumist.

I päev (29.11.2018)
1.1 Sissejuhatus, mis on ohuplaan, milleks vaja, koostamise üldpõhimõtted
1.2 Ülesande tutvustus: hoonete ja ruumide ülevaatus (töölehed, millele pöörata tähelepanu, kuidas teavet koguda, plaanid, kommunikatsioonisõlmed)

II päev (31.01.2019)
2.1 Hoonete ja ruumide ülevaatuse, riskianalüüs, ennetusmeetmed - analüüs
2.2 Ülesande tutvustus: objektide/kogude prioriteetsus

III päev (28.02.2019)
3.1 Objektide/kogude prioriteetsus - analüüs
3.3 Ülesande tutvustus: personali vastutusalad

IV päev (28.03.2019)
4.1 Personali vastutusalad - analüüs
4.2 Ülesande tutvustus: tegutsemine hädaolukordades

V päev(26.04.2019)
5.1 Tegutsemine hädaolukordades - analüüs
5.2 Ülesande tutvustus: hädaabivarustus, teenused, abistajad, töötajate väljaõpe

VI päev (30.05.2019)
6.1 Hädaabivarustus, teenused, abistajad, töötajate väljaõpe - analüüs
6.2 Ohuplaani kokkupanek
6.3 Ohuplaani kasutamine muuseumi igapäevatöös

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
• teab, miks ohuplaan on oluline;
• teab, millise protsessi käigus ohuplaan välja töötatakse;
• oskab põhjendada, miks jagatakse ohuplaneeringu protsess erinevatesse
staadiumidesse;
• teab, mis on riskianalüüs ja kuidas seda teha;
• teab peamisi ohtude ennetusmeetmeid;
• omab ülevaadet ohuplaanist ja selle koostamise põhimõtetest;
• teab põhilisi meetodeid kahjustatud kogude taastamiseks;
• teab, milline on õigesti läbiviidud ohuplaneering;
• oskab koostada ohuplaani.

Õppevorm: teoreetiline loeng, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine.

Nõuded tunnistuse väljastamiseks: aktiivne osalemine kõigil koolituspäevadel

Õppekava rühm: (0222) ajaloo ja arheoloogia õppekavarühm 

{emailcloak=off}


Ei leidnud sobivat kursust?

Võtke meiega julgesti ühendust! Koos leiame parima lahenduse!
koolituskeskus@pallasart.ee
+372 5662 7741

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud