Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tulevikustuudio

Aeg: 10.11.2018-30.03.2019
Pallase Tulevikustuudio toimub üle nädala laupäeviti kl 10:30-17:30

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b

Sihtgrupp: Pallase Tulevikustuudio ootab osalema kõiki kes tunnevad huvi kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna vastu.
Kui oled huvitatud õppimisest Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, on see kursus just Sinule! Pallase Tulevikustuudio programmi kõigi kolme mooduli läbimisel on võimalus õppeprotsessi käigus sooritada vastuvõtueksamid (erialaeksamid) valitud erialale Pallases! Pallase Tulevikustuudio õppekava edukalt läbinud kandidaat on oodatud otse motivatsioonieksamile (vestlus). Lisainfo registreerunutele.

Stuudiosse on oodatud kunstihuvilised alates 16. eluaastast.

Eesmärk: anda läbi praktilise loometegevuse teadmised Kõrgemas Kunstikoolis Pallas õpetatavatest erialadest ja kaasaegse kunstiõppe võimalustest.
Tulevikustuudio tutvustab fotograafia, maali ja maalingute restaureerimise, meediadisaini, mööblidisaini ja -restaureerimise, nahadisaini ja -restaureerimise, skulptuuri ning tekstiili erialadel kasutatavaid tehnikaid.

Soov Pallasesse õppima asuda ei ole Tulevikustuudios osalemise eeldus.

Maht: 3 EAP (78 akadeemilist tundi)
Pallase Tulevikustuudio õppekava koosneb kolmest moodulist, ühe mooduli maht on 1 EAP. Valida võib ühe, kaks või kolm moodulit. Kogutud ainepunkte saab arvestada õppekava läbimisel Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja teistes kõrgkoolides.

I moodul 10.11.2018-08.12.2018 õppekava

Ajakava:
L 10.11.2018
kl 10:30-13:30 Loovmõtlemine / Juhendaja Emma Eensalu
Tutvutakse loovuse arendamise teooria ja praktikaga, loomeseisundi ja loomeprotsessi kujundamisega.
kl 14:30-17:30 Visandamine / Juhendaja Kaspar Tamsalu
Visandatakse erinevatel teemadel, kasutades erinevaid visandamise tehnikaid ja materjale.

L 24.11.2018
kl 10:30-13:30 Muster kanga- ja rõivadisainis / Juhendajad Kairi Lentsius ja Marju Roos
Vaadeldakse mustri rolli tekstiilidisainis. Katsetatakse mustri ja vormi koosmõju kangal ning erinevatel rõivaesemetel, kasutades tekstiilitrükki ja mustrite projitseerimist.
kl 14:30-17:30 Maalimine / Juhendaja Imbi Kruuv
Luuakse maaliteos erinevate maalikunsti vahenditega.

L 08.12.2018
kl 10:30-13:30 Modelleerimine / Juhendaja Anne Rudanovski
Uuritakse ja praktiseeritakse materjalide (savi jt) plastilisi omadusi ja väljendusvahendeid.
kl 14:30-17:30 3D modelleerimine/ Juhendaja Rasmus Eist
Tutvutakse kompaktses vormis virtuaalse modelleerimise ja visualiseerimise põhimõtete ja võimalustega.

II moodul 19.01.2019-16.02.2019

II mooduli ained: Loovmõtlemine, nahadisain, tuunimine, kompositsioon, visandamine

L 19.01.2019
kl 10:30-13:30 Nahadisain /juhendaja Maila Käos
Õpitakse tundma erinevaid nahakaunistustehnikaid läbi praktilise töö.
Maila Käos on Pallase nahadisaini osakonna juhataja, nahakunstnik.
kl 14:30-17:30 Restaureerimine /juhendaja Küllike Pihkva
Ülevaade erinevatest professionaalsetest paberi parandamise meetoditest, sealhulgas paberi pesemisest ja paberimassiga parandamisest. Osalejad saavad näidiste peal praktiseerida vabalt valitud ühte või kahte omale meelepärast parandustehnikat.
Küllike Pihkva on Rahvusarhiivi pabermaterjalide konservaator ja õpetab Kõrgemas Kunstikoolis Pallas paberi konserveerimist.

L 02.02.2019
kl 10:30-13:30 Kompositsioon (juhendaja Tõnis Kriisa)
kl 14:30-17:30 Loovmõtlemine II (juhendaja Emma Eensalu)

L 16.02.2019
kl 10:30-13:30 Ruumiline kompositsioon (juhendaja Tõnis Kriisa) ja 14:30-17:30 visandamine (juhendaja Ave Avalo)

III moodul 02.03.2019-30.03.2019

III mooduli ained: Fotograafia sotsiaalmeedias, fototehnikad, installatsioon, kompositsioon, portfoolio

L 02.03
Portfoolio (juhendaja Jaanus Eensalu)

L 16.03
Workshop fotostuudios (juhendaja Andrus Kannel)

L 30.03
Tööde esitlus, erialavalikust lähtuva loovülesande lahendamine (Pallas), ateljeekülastus (Aparaat)

Täpne programm ja ajakava saadetakse kursusel osalejatele enne iga mooduli algust.

Õpiväljundid:
Pallase Tulevikustuudio läbinu:
• on praktiseerinud kunstivaldkonnas kasutatavaid erinevaid klassikalisi ja kaasaegseid tehnikaid (tehnoloogiaid) ja omandanud praktilisi oskusi;
• sõnastab, kavandab ja vormistab oma ideid valitud tehnikates;
• on teadlik erinevate kunsti ja disainierialade olemusest;
• koostab ja esitleb valminud töödest portfoolio.

Hind: 150 eurot (ühe mooduli maksumus 50 eurot). Võimalik tasuda moodulite kaupa.

Õppevorm: teoreetiline loeng, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine, grupitöö.

Nõuded tunnistuse väljastamiseks: õppetöös osalemine ja mooduli õpiväljundite täitmine

Õppesuund: 021 Kunsti õppesuund

Sisseastumise info Pallase Tulevikustuudio osalejatele: Pallase Tulevikustuudio osalejatele on avalduse esitamine sisseastumise infosüsteemis SAIS kaudu https://www.sais.ee/ on avatud 05.03-26.03.2019.
Kui soovid kandideerida Pallasesse Tulevikustuudio õppekava läbinud kandidaadina, on registreerimise viimaseks kuupäevaks 26.03. ja Sinu erialaeksami kuupäevaks SAIS-is 30.03. ehk Tulevikustuudio III mooduli viimane päev.
Motivatsioonieksam toimub 28.06.

Kui soovid kandideerida hiljem ja läbida Pallase erialaeksamid juunis, siis on võimalik SAIS-is avaldust esitada kuni 25.06. Sisseastumiseksamid toimuvad vahemikus 25.06. kuni 28.06.

{emailcloak=off}


Ei leidnud sobivat kursust?

Võtke meiega julgesti ühendust! Koos leiame parima lahenduse!
koolituskeskus@pallasart.ee
+372 5662 7741

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud