Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Välissuhete strateegia lähtub Pallase arengukavas 2016–2020 toodud visioonist: Pallas on eetiline, avatud, järjepidevust kandev ja innovaatilist mõtteviisi kujundav kõrgkool.

Pallasel on välissuhete arendamisel kolm põhisuunda:

1. Rahvusvaheline koostöö avaliku, era- ja vabasektoriga, osalemine erialavõrgustikes ning valdkondlikes projektides.

2. Koostöö välismaa kõrgkoolidega hariduskeskkonna mitmekesistamiseks.

3. Üliõpilaste ja töötajate mobiilsuse toetamine, tagamaks nii riigisisese kui ka rahvusvahelise mobiilsuse kõrget osakaalu.


Pallas osaleb programmides Erasmus+ , Dora Pluss (T1.1)  ja Nordplus ning on rahvusvahelise organisatsiooni Cumulus liige.

Pallas on liitunud kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade leppega.

 

Erasmus yliopilased kevad2017internationalweek2017

TKK välisüliõpilased // 2017. a rahvusvahelisel nädalal osalejad (foto Andrus Kannel)

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud