Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Välissuhete strateegia lähtub TKK (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) arengukavas 2016–2020 toodud visioonist: Kõrgem Kunstikool Pallas on eetiline, avatud, järjepidevust kandev ja innovaatilist mõtteviisi kujundav kõrgkool.

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas on välissuhete arendamisel kolm põhisuunda:

1. Rahvusvaheline koostöö avaliku, era- ja vabasektoriga, osalemine erialavõrgustikes ning valdkondlikes projektides.

2. Koostöö välismaa kõrgkoolidega hariduskeskkonna mitmekesistamiseks.

3. Üliõpilaste ja töötajate mobiilsuse toetamine, tagamaks nii riigisisese kui ka rahvusvahelise mobiilsuse kõrget osakaalu.


Kõrgem Kunstikool Pallas osaleb programmides Erasmus+ , Dora Pluss (T1.1)  ja Nordplus ning on rahvusvahelise organisatsiooni Cumulus liige.

Kõrgem Kunstikool Pallas on liitunud kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade leppega.

 

Erasmus yliopilased kevad2017internationalweek2017

TKK välisüliõpilased // 2017. a rahvusvahelisel nädalal osalejad (foto Andrus Kannel)

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud