Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Detsembris 2009 nimetasid SA Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeerium Tartu Kõrgema Kunstikooli (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) edukaimaks haridusasutuseks Eestis, arvestades rahvusvahelist koostööd.

Pallase üliõpilastel on võimalik õppida välismaal

  • rahvusvaheliste programmide (nt Erasmus+) organisatsioonide, valitsuste, fondide ja kõrgkoolide stipendiaadina (vt infot välisriikide stipendiumide kohta siin)
  • üliõpilasvahetuse korras kõrgkoolide- ja riikidevaheliste lepingute alusel;
  • isiklikul algatusel.

Olenevalt stipendiumi pakkujast saadavad üliõpilased kas iseseisvalt nõutud dokumendid välisriigi üliõpilasvahetuse organiseerijale või Pallase komisjonile ning saavad taotleda vahetusüliõpilse kohta partnerkoolis ja välismaal õppimiseks ette nähtud stipendiume. Välismaale õppima siirdunud üliõpilane jääb edasi Pallase üliõpilaseks ning täidab kokku lepitud semestri õpingukava vastavas välisriigi kõrgkoolis. Nominaalne õppeaeg välismaal oldud aja arvel ei pikene.

Esimesel aastal pole välismaal õppimine üldjuhul lubatud.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppivad üliõpilased tasuvad lepingus ette nähtud õppemaksu ka välismaal õppimise ajal.

Välismaal õppimise perioodi eest arvestatakse ainepunkte vastuvõtva väliskõrgkooli poolt väljastatud hinnetelehe alusel. Juhul kui hinnetelehel kajastatud ühtib välisõpingute alguses koostatud õppeplaaniga, kantakse vastavad tulemused automaatselt üle. Välisõpingute jooksul saadud ainepunkte arvestatakse õppekava täitmisel ning kajastatakse akadeemilisel õiendil, mis väljastatakse üliõpilasele kõrgkooli lõpetamisel.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud