Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Mis on VÕTA?
Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine. Inglise keeles: APEL – Accreditation of Prior and Experiential Learning.

VÕTA aitab

 • elukestvat õpet arendada ja väärtustada
 • inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi nähtavaks muuta sõltumata nende omandamise viisist
 • erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid luua ja arendada
 • paindlikult reageerida tööturu muutustele
 • kokku hoida haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressurssi ja aega

VÕTAt saab kasutada

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel
 • õppekava vahetamisel
 • kutseomistamisel Kutsekojas

VÕTA võimaldab arvestada

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut
 • töökogemustest ning loometegevusest saadud teadmisi ja oskusi

Mida hinnatakse?

 • mitte kogemust, vaid sellest õpitut
 • teadmisi, oskusi, pädevusi sh teadmiste üldistamise ja rakendamise oskust
 • vastavust õppekava, mooduli ning õppeaine eesmärkidele ja õpitulemustele
 • vastaval tasemel toimetulekut

Oluline on
taotlemisele eelnev tõendusmaterjali kogumine ja enesehindamine

Kõige olulisem on
varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga

Kuidas taotleda?
Taotleja esitab Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu vormikohase(d) taotluse(d) õpitulemuste ülekandmiseks, töökogemusest õpitu arvestamiseks ja/või loometegevusest õpitu arvestamiseks.

ÕIS-i kaudu esitatavale taotlusele tuleb lisada:

 • õpitulemusi tõendavad dokumendid (originaal ja koopia või dokumendi väljaandja kinnitatud ärakiri), välja arvatud juhul, kui Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõestatud;
 • töökogemusest õpitu tõestamiseks töökirjeldus ja analüüs ning vajadusel pildid visuaalse portfoolio kohta;
 • loometegevusest õpitu arvestamiseks eneseanalüüs ja pildid visuaalse portfoolio kohta.

Taotluste esitamise tähtajad on 2 korda õppeaastas: 15. september ja 20. detsember.

Tasu taotluse läbivaatamise eest määrab VÕTA komisjon. Tasumäär taotluse menetlemise eest kehtestatakse Tasuliste teenuste hinnakirjaga. Tasumäärad kehtivad ka mittearvestatud ainepunktidele.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud