Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgem Kunstikool Pallas kuulutab tekstiiliosakonna 3. ja 4 kursuse tudengitele välja kandideerimise Tartu valla sihtstipendiumile. Stipendiumi eesmärk on tunnustada erialaselt aktiivset ja heade õppetulemustega tekstiiliosakonna üliõpilast. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse 30.oktoobriks 2019 kell 17.00.

Tartu valla sihtstipendiumi statuut: 

Vastavalt Kõrgema Kunstikooli Pallas (edaspidi Pallas) ja Tartu valla (edaspidi vald) vahel Tartus 22. juunil 2006 sõlmitud koostöölepingule määratakse valla stipendium (edaspidi stipendium) üks (1) kord õppeaastas ühele (1) erialaselt aktiivsele, heade õppetulemustega Pallase tekstiiliosakonna üliõpilasele.

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Stipendium määratakse Pallase tekstiiliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust.

1.2. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt.

1.3. Stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral ning akadeemilise puhkuse ajal.

1.4. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

1.5. 1000 euro suurune stipendium makstakse üliõpilasele välja vastavalt stipendiaadi, Pallase ja valla vahel sõlmitavale lepingule.

1.6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Kõrgema Kunstikooli Pallas koduleheküljel. Taotlusi saab esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi välja kuulutamist. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. novembril.

 

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

2.1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:
- Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor;
- Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor;
- Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja;
- Tartu vallavanem
- üks (1) Tartu valla esindaja
- kutsutud liikmed.

2.2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoniliikmed.

2.3. Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.

2.4. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh. portfooliod) säilitatakse tekstiiliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele. 

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud