Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna 3. ja 4. kursuse üliõpilased saavad kandideerida 1000 euro suurusele AS Linnaehituse sihtstipendiumile. Stipendiumi eesmärk on tunnustada maaliosakonna üliõpilast, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse 15. novembriks 2019 kell 17.00.

AS Linnaehituse sihtstipendiumi statuut: 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Stipendium määratakse Pallase maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust.

1.2. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kunstikooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt.

1.3. Stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral ning akadeemilise puhkuse ajal.

1.4. Vabas vormis kirjalik avaldus, motivatsioonikiri, paberkandjal portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

1.5. Stipendiumi suurus lepitakse eraldi kokku igal aastal enne taotlusvooru välja kuulutamist.

1.6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Tartu Kultuurkapitali ja Kunstikooli koduleheküljel Taotlusi saab esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi välja kuulutamist. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. novembril.

 

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

2.1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:
- Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor;
- Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor;
- Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna juhataja;
- Tartu Kultuurkapitali esindaja
- Nordeconi esindajana Alar Kroodo.

2.2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoniliikmed.

2.3. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu

2.4. Tartu Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel.

2.5. Stipendiumi saaja või saaja esindaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

2.6. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi või stipendiaadi esindaja pangaarvele.

2.7. Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.

2.8. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh. portfooliod) säilitatakse maaliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud