Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

27. juuni–27. juuli saab Tallinna Kunstihoones näha näitust ornaMENTAALNE, kus on eksponeeritud ka tekstiiliosakonna õppejõudude Aet Ollisaare, Kadi Pajupuu ja Veinika Västriku tööd.

Näituse eesmärk on esile tuua ORNAMENDI mitmesuguseid tähendustasandeid – ornamentaalsust kunstis ja märkide tä-hendust käsitöös; tekitada intriige ja vastandusi, aga ka või-malust valdkondadevaheliseks üksteisemõistmiseks.

Märkide, nende seoste ja kujundusprintsiipide algallikad päri-nevad erinevatest kultuuridest ja omavad erinevaid tähen-dusvälju ning mentaalsust. ORNAMENDID on nagu suured ja väikesed sillad kultuuride, maade ja rahvaste vahel. Need on lood üle põlvkondade, põhjast lõunasse, rändurilt paiksele, kuningalt narrile. Need on märgid, mis kannavad edasi TAR-KUST ja VAIMSUST – see ongi ornaMENTAALNE.

Näitusel osalevad käsitöömeistrid erinevatelt käsitöö-aladelt, professionaalsed kunstnikud erinevatelt erialadelt ning kutsu-tud autorid, kes kasutavad käsitööesemeid kui väljendusva-hendit kaasaegse visuaalse kunstikeelega teoste loomiseks.

Allikas: OrnaMENTAALNE 2014

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud