Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu valla sihtstipendiumi statuut

Dokumentide esitamise tähtaeg 13. oktoober 2014

Vastavalt Tartu Kõrgema Kunstikooli (edaspidi TKK) ja Tartu valla (edaspidi vald) vahel Tartus 22. juunil 2006 sõlmitud koostöölepingule määratakse valla stipendium (edaspidi stipendium) üks (1) kord õppeaastas ühele (1) aktiivselt kunstilises tegevuses osalevale, heade õppetulemustega TKK tekstiiliosakonna üliõpilasele.

I. ÜLDSÄTTED
1.1. Stipendium määratakse TKK tekstiiliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivne erialases loomingulises tegevuses.
1.2. 1000 euro suurune stipendium makstakse õppeaastal välja võrdsetes osades kümne (10) õppekuu iga õppekuu 20. kuupäevaks, välja arvatud septembri ja oktoobri toetused, mis makstakse välja novembris.
1.3. Stipendiumi taotlejal ei tohi olla võlgnevusi õppetöös ning ta ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel.
1.4. Vabas vormis kirjalik avaldus, paberkandjal portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Kõrgema Kunstikooli kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri.
1.5. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Tartu Kõrgema Kunstikooli koduleheküljel. Taotluste laekumise tähtaeg on 13. oktoober 2014 (k.a). Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 31. oktoobril 2014.

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
2.1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:
- Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor;
- Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeprorektor
- Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna juhataja;
- Tartu vallavanem
- üks (1) Tartu valla esindaja.
2.2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoniliikmed.
2.3. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh. portfooliod) säilitatakse tekstiiliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele.

--
Lisainformatsioon:
Piret Kaevats
Tartu Kõrgem Kunstikool/Tartu Art College
Arendusjuht/Development Manager
+372 733 8999
piret.kaevats@artcol.ee
www.artcol.ee

 

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud