Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Alates tänasest saavad üliõpilased esitada vajaduspõhise õppetoetuse taotlusi kevadsemestriks, taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu. Taotluse võivad esitada ka üliõpilased, kes kahtlevad, kas nad vastavad kõigile tingimustele.

Kevadsemestril muutuvad vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimused üliõpilastele soodsamaks. Toetuse saamiseks vajalik õppekoormuse nõue ei ole enam nii range. Taotleja peab täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses. Varem jäid õppetoetusest ilma kõik need üliõpilased, kes ei täitnud õppemahtu 100%.

Taotleja sissetuleku ülempiir pereliikme kohta on nüüd 329 eurot varasema 299 euro asemel. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus ei muutu ja jääb endiselt vahemikku 75-220 eurot.

Lisandub vajaduspõhine eritoetus

Kevadsemestril lisandub uus toetusliik - vajaduspõhine eritoetus, mille suurus on 135 eurot kuus. Eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid on märkimisväärselt vähenenud just viimasel ajal.

Vajaduspõhist eritoetust hakkavad määrama ja maksma õppeasutused, kellel on võimalik küsida üliõpilaselt lisadokumente. Kõrgkoolid saavad võtta aluseks üliõpilase ja tema pereliikmete viimase kolme kuu sissetuleku. Samas võivad õppeasutused kehtestada ka muid tingimusi, mis on seotud üliõpilase majandusliku olukorra halvenemisega. Ka vajaduspõhise eritoetuse saamiseks peab üliõpilane täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses. Täpsemat infot vajaduspõhise eritoetuse taotlemise korra kohta saavad üliõpilased oma õppeasutusest (Vt Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord Tartu Kõrgemas Kunstikoolis) (www.artcol.ee --> Üliõpilasele --> Üliõpilane ja raha).

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Taustainfo vajaduspõhise õppetoetuse kohta

Lisaks ülal kirjeldatud muutunud tingimustele peab vajaduspõhise õppetoetuse taotleja vastama ka varem kehtinud tingimustele: tema õpingud ei ole ületanud õppekava nominaalkestust; õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles; taotleja peab olema Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise kalendriaasta sissetulekust. Toetuse suurus on:
220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli kuni 82,25 eurot;
135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 82.26 - 164.5 eurot;
75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 164.51 - 329.0 eurot.

Taotluse saab esitada Eesti.ee portaali kaudu viieks kuuks kaks korda õppeaastas – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Üliõpilase pereliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib riigiportaal automaatselt Rahvastikuregistrist ja Maksukohustuslaste registrist. Õpingutega seotud andmed saab riigiportaal Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Vajaduspõhise õppetoetuse süsteem rakendus 2013. aasta sügisel kõrgkooli astunud üliõpilastele.

Lisainfo vajaduspõhise õppetoetuse kohta: www.hm.ee/oppetoetused või e-posti aadressil oppetoetused@hm.ee .

Haridus- ja teadusministeerium

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud