Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Slovakkias ilmus kuueköitelise monograafia "Euroopa fotograafia ajalugu" (1900-2000) teine osa. Tegemist on mahuka ja uuendusliku raamatuga, mis käsitleb esmakordselt kõigi Euroopa riikide fotograafia arenguid hierarhiatest vabal põhimõttel. Raamatu 35 autori hulka kuuluvad maailma tuntuimad fotoajaloolased, kuraatorid, kriitikud ja galeristid.

 

Eesti fotograafia evolutsiooni käsitleva peatüki kirjutas raamatule Tartu Kõrgema Kunstikooli professor ja fotograafia osakonna juhataja Peeter Linnap. Kui raamatu esimene osa vaatles fotoajalugu aastatel 1900-1939, siis teise osa käsitlusmaterjaliks on pöördelised aastad 1940-1969.

Värskelt ilmunud raamatus on vaatluse all fotograafilised kajastused Euroopa piiride muutumisele, massilistele väljarännetele ja uue eluga kohanemisele. Sotsiokultuurilise tausta muutumisele lisaks kulmineerus 1960. aastate visuaalkultuuris ka modernism, mille markantseid näiteid võib leida kõigist Euroopa riikidest. Eesti 1960.aastate fotokunst oli tugevasti seotud filmitegijate aktiivse osalusega fotokultuuris. Andrei Dobrovolski, Peeter Tooming, Peep Puks Tallinnas ja Jüri Karm, Rein Nigol, Tõnis Lepiku Tartus eksponeerisid intensiivselt oma eksperimenteerivaid fotomontaaze, suurejoonelisi lavastusi ja graafilistesse eritehnikatesse viidid pilte nii traditsioonilistes (galeriid) kui ebatraditsioonilistes kohtades (kinode fuajeed, kultuurihooned jpm) ning kehtestasid sellega uudse pildikeele meie kunstis.

Just neil aastatel hakati tegema fotofilme, eksponeerima fotosid koos teksti, muusika jmt-ga. Ilmuma hakkasid fotoalbumid ja fotograafide tööde kataloogid ning fotograafiat kajastati televisioonis, filmides, ilukirjanduses ja mujal. Võib öelda, et tegemist oli ühe kõige otsingulisema perioodiga meie fotograafia ja kunsti ajaloos, mida tagantjärele on hakatud nimetama "kuldseteks kuuekümnendateks".

Artikkel Eesti fotograafiast 1940-1969 on illustreeritud nii omaaegsete tippteostega kui ka rohkete uute ja üllatavate teostega, mis alles hiljuti on päevavalgele tulnud.

Raamat on mõeldud nii eriala ekspertidele kui kunstihuvilistele ja laiemale publikule.

Lisainfo:
Prof Peeter Linnap
Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia osakonna juhataja
peeter@linnap.com 

 

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud