Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool kuulutab välja konkursid:

  • meediadisaini osakonna digitaaltehnika meistri ametikoha (0,5 koormus) täitmiseks alates 01.03.2017 (kandideerimistähtaeg 09.02.2017)
  • meediadisaini osakonna trükitehnoloogia meistri ametikoha (0,5 koormus) täitmiseks alates 01.03.2017 (kandideerimistähtaeg 09.02.2017)

Täpsem info ja tingimused allpool ja www.artcol.ee/et/korgkoolist/toopakkumised

---------------------------------------------------

Tartu Kõrgem Kunstikool kuulutab välja konkursi meediadisaini osakonna ametikoha (0,5 koormus) täitmiseks alates 01.03.2017.

Ootame oma meeskonda laia silmaringiga meistrit, kes orienteerub meedia- ja reklaamidisaini materjalides ja tehnoloogiates. Meistri ülesanne on toetada osakonna õppe- ja õppemetoodilist tööd.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
• hea tehniline taip ning huvi tehnoloogia ja elektroonika vastu;
• oskus käsitleda audio- ja videotehnikat;
• teadmised macOS operatsioonisüsteemist;
• Adobe Creative Suite & Cloud programmide kasutusoskus;
• võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
• tööplaani kavandamise ja elluviimise vilumus.

Tööülesanded: erineva tehnika (nt printerid, generaatorid, valgustid) käsitlemine ja hooldus; õppejõudude ja tudengeid nõustamine tehnika valikul, programmide ja arvutite käsitlemisel; arvutisüsteemide korrashoid ja uuendamine (nii tark- kui riistvaraliselt); tehnika montaaž jmt.

Konkursist osavõtuks esitada hiljemalt 09.02.2017 e-postiga artcol@artcol.ee järgmised dokumendid:
1) avaldus rektori nimele;
2) elulookirjeldus;
3) motivatsioonikiri;
4) muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

Omalt poolt pakume inspireerivat loomingulist keskkonda, osalemist kooli projektides, enesetäiendamise võimalust.

Täpsem teave:
Maire Arbus
Tartu Kõrgema Kunstikooli personalijuht
tel 730 9812
www.artcol.ee

---------------------------------------------------

Tartu Kõrgem Kunstikool kuulutab alates välja konkursi meediadisaini osakonnaametikoha (0,5 koormus) täitmiseks alates 01.03.2017.

Ootame oma meeskonda laia silmaringiga meistrit, kes orienteerub meedia- ja reklaamidisaini materjalides ja tehnoloogiates. Meistri ülesanne on toetada osakonna õppe- ja õppemetoodilist tööd.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
• hea tehniline taip ja huvi trükitehnoloogia vastu;
• laiformaatprinteri käsitsemise oskus ning teadmised erinevatest trükimaterjalidest;
• teadmised klassikalistest ja uuematest graafikatehnikatest (nt serigraafia, litograafia, fotosöövitus);
• Adobe Creative Suite & Cloud programmide kasutusoskus;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
• tööplaani kavandamise ja elluviimise vilumus.

Tööülesanded: erineva tehnika (nt laiformaatprinter, kilelõikur, kuumpress) käsitlemine ja hooldus; märgimasina ja öösimismasina haldamine; vajalike põhimike ja materjalide tellimine; õppejõudude ja tudengite nõustamine trükiettevalmistamisel, graafikaseadmete käsitlemisel ja programmide kasutamisel; graafika ateljee korrashoid ja uuendamine (nii tark- kui riistvaraliselt), tehnika montaaž jmt.

Konkursist osavõtuks esitada hiljemalt 09.02.2017 e-postiga artcol@artcol.ee järgmised dokumendid:
1) avaldus rektori nimele;
2) elulookirjeldus;
3) motivatsioonikiri;
4) muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

Omalt poolt pakume inspireerivat loomingulist keskkonda, osalemist kooli projektides, enesetäiendamise võimalust.

Täpsem teave:
Maire Arbus
Tartu Kõrgema Kunstikooli personalijuht
tel 730 9812
www.artcol.ee

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud