Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool kuulutab tekstiiliosakonna 3. ja 4 kursuse tudengitele välja kandideerimise Tartu valla sihtstipendiumile. Stipendiumi eesmärk on tunnustada erialaselt aktiivset ja heade õppetulemustega tekstiiliosakonna üliõpilast.

Lisainfo kandideerimise tingimuste kohta saab stipendiumi statuudist allpool.

 Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg:

 2. oktoober 2017

 

Tartu valla sihtstipendiumi statuut

Vastavalt Tartu Kõrgema Kunstikooli (edaspidi TKK) ja Tartu valla (edaspidi vald) vahel Tartus 22. juunil 2006 sõlmitud koostöölepingule määratakse valla stipendium (edaspidi stipendium) üks (1) kord õppeaastas ühele (1) erialaselt aktiivsele, heade õppetulemustega TKK tekstiiliosakonna üliõpilasele.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Stipendium määratakse TKK tekstiiliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust.

1.2. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt.

1.3. Stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral ning akadeemilise puhkuse ajal.

1.4. Vabas vormis kirjalik avaldus, paberkandjal portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Kõrgema Kunstikooli kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

1.5. 1000 euro suurune stipendium makstakse üliõpilasele välja vastavalt stipendiaadi, TKK ja valla vahel sõlmitavale lepingule.

1.6. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Tartu Kõrgema Kunstikooli koduleheküljel. Taotlusi saab esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi välja kuulutamist. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. novembril.

II STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

2.1. Stipendiumi saaja määrab komisjon, kuhu kuuluvad:
- Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor;
- Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeprorektor;
- Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna juhataja;
- Tartu vallavanem
- üks (1) Tartu valla esindaja
- kutsutud liikmed.

2.2. Stipendiumi saaja peavad heaks kiitma kõik komisjoniliikmed.

2.3. Vastavalt komisjoni otsusele võib stipendiumisumma jagada mitme kandidaadi vahel.

2.4. Stipendiumikomisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi. Stipendiumi pälvinud taotlejate materjalid (sh. portfooliod) säilitatakse tekstiiliosakonnas ja ei kuulu tagastamisele.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud