Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool kuulutab välja konkursi korraliste ametikohtade täitmiseks alates 01.09.2018

Maaliosakond:
õppejõud-osakonnajuhataja (1,0)

Meediadisaini osakond:
õppejõud-osakonnajuhataja (1,0)
trükitehnoloogia lektor (0,5)

Tekstiiliosakond:
õppejõud-osakonnajuhataja (1,0)
moedisaini lektor (0,4)

Fotograafia osakond: 
fototehnika assistent (0,5)

Mööbliosakond: 
mööbli konserveerimise/restaureerimise lektor (0,5)
mööblidisaini lektor (0,5)

Nahadisaini osakond:
aksessuaaride disaini lektor (0,5)

Üldainete keskus: 
disaini lektor, disaini suuna juht (0,5)
maalimise lektor (0,5)

Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 26.02.2018 artcol@artcol.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu
• avaldus rektori nimele;
• elulookirjeldus;
• teadus- või kutsekraadi või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
• õppejõud-osakonnajuhataja: osakonna arenguvisioon kolmeks aastaks (maksimaalselt kaks A4 lk);
• disaini lektor, disaini suuna juht: suuna arenguvisioon kolmeks aastaks (maksimaalselt kaks A4 lk);
• kandidaadi soovil või TKK nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist);
• Vestluste ja näidisloengute ajakava avaldatakse TKK kodulehel.

TKK õppe- ja teadusstruktuuri ametijuhend

TKK õppejõudude kvalifikatsiooninõuded

Täpsem info personalijuht tel 730 9812.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud