Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgem Kunstikool Pallas kuulutab välja konkursi korraliste ametikohtade täitmiseks alates 01.09.2019

nahadisaini osakond
õppejõud-osakonnajuhataja (1,0)

Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 08.03.2019 pallasart@pallasart.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu
• avaldus rektori nimele;
• elulookirjeldus;
• teadus- või kutsekraadi või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
• õppejõud-osakonnajuhataja: osakonna arenguvisioon 2019–2024;
• kandidaadi soovil või Pallase nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist).

Täpsem info personalijuht tel 730 9812
____
Ootame kandideerima Pallase nahadisaini osakonna juhatajaks.

Ootame:
Kogemust disainivaldkonnas
Juhtimis- ja koostööoskust
Algatusvõimet
Kohusetunnet
Visiooni ja tahet nahadisaini ja restaureerimise eriala ning osakonna arendamiseks

Pakume:
Inspireerivat keskkonda
Loomingulist tööd
Puhkust 56 kalendripäeva aastas

skulptuuriosakond
õppejõud-osakonnajuhataja (1,0)

Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 08.03.2019 pallasart@pallasart.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu 
• avaldus rektori nimele; 
• elulookirjeldus; 
• teadus- või kutsekraadi või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia; 
• õppejõud-osakonnajuhataja: osakonna arenguvisioon 2019–2024; 
• kandidaadi soovil või Pallase nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist).

Täpsem info personalijuht tel 730 9812
_____
Ootame kandideerima Pallase skulptuuriosakonna juhatajaks.

Ootame:
Erialast kogemust
Juhtimis- ja koostööoskust
Algatusvõimet
Kohusetunnet
Visiooni ja tahet eriala ja osakonna arendamiseks

Pakume:
Inspireerivat keskkonda
Loomingulist tööd
Puhkust 56 kalendripäeva aastas

üldainete keskus
maalimise lektor (0,5)

Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 08.03.2019 pallasart@pallasart.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu
• avaldus rektori nimele;
• elulookirjeldus;
• teadus- või kutsekraadi või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
• õppejõud-osakonnajuhataja: osakonna arenguvisioon 2019–2024;
• kandidaadi soovil või Pallase nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist).

Täpsem info personalijuht tel 730 9812.

Pallase õppe- ja teadusstruktuuri ametijuhend

Pallase õppejõudude kvalifikatsiooninõuded

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud