Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgem Kunstikool Pallas kuulutab välja konkursi maaliosakonna meistri (sh üldainete meistri töö) ametikoha (koormus 1,0) täitmiseks alates 1. IV 2019.

Ootame oma meeskonda laia silmaringiga meistrit, kes orienteerub materjalides ja tehnoloogiates. Meistri ülesanne on toetada osakondade õppe- ja õppemetoodilist tööd (väljavõte meistri ametijuhendist).

Eelistatud on kandidaat, kellel on
o kunstiharidus;
o töökogemus kõrgkoolis;
o tehnoloogiaalased teadmised;
o oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
o tööplaani kavandamise ja elluviimise vilumus.

Konkursist osavõtuks esitada hiljemalt 16.03.2019 (k.a) e-postiga pallasart@pallasart.ee järgmised dokumendid:
o kirjalik avaldus rektori nimele;
o haridust tõendava dokumendi koopia;
o elulookirjeldus;
o muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

Omalt poolt pakume inspireerivat loomingulist keskkonda, osalemist kooli projektides, enesetäiendamise võimalust.

Täpsem teave:
Maire Arbus
Kõrgema Kunstikooli Pallas personalijuht
tel 730 9812
www.pallasart.ee

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud