Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Valgevene kontseptuaalne fotograaf Igor Savchenko (s 1962) on maailmas tuntud oma vanu mälestusfotosid ümbertöötavate pildikoosluste poolest. Mõne tema pildikoosluse aluseks on inimeste puudumine pildilt, mis meenutab tsensuurivõtteid. Ühel või teisel juhul on Savchenko välja kadreerinud käed või jalad mõnelt grupipildilt, püüdes pooside tüpoloogia abil iseloomustada inimlikkuse vähemtuntud aspekte. Osades töödes rõhutab autor vanade albumifotode kahjustusi, indikeerides sääraselt kahtlusi foto-kui-jäädvustava meediumi võimekuses kaduvat tõeliselt üleajaliseks või igavikuliseks muuta. (Nt “See, kes jõudis ära oodata oma prao” jmt).

Omaette tähenduste universumi moodustavad Savchenko pildi-ja-teksti ühisretoorikat kasutavad teosed, mis loovad pinget nähtavast ja loetavast saadava info vastandlikkusest – pingest ikoonilise ja lingvistilise sõnumi vahel. Näiteks töös “See, kes seisab teistest kõrgemal” jt avanevad niisugused vastuolud ja mitmetimõistmise sulnid võimalused täies pikantsuses.

Igor Savchenko fotod on enamasti üles ehitatud selle meediumi koduformaatide teatavale armetusele, naiivsusele ning just niisugustest omadustest lähtuvale väljenduslikule võimsusele. Olles oma alusmaterjali poolest küll tuttavad kõigile, pole nende tööde töötlusjärgsel ja semantilisi nihestusi läbinud lõpptulemustel piire üllatuste loomisel. Savchenko osundab seejuures üsna ootamatule võimalusele kunstiloomes – nimelt isiklike tarbepiltide kujundlikule kommenteerimisele kui vägagi viljakale strateegiale uute teoste sünniks.

Kohati – töös “Valged ja mustad ristkülikud” jm esitab Savchenko fotograafilise meediumis suhtes veelgi olemuslikumaid küsimusi. Kas fotod on puhtalt füüsi(ka)lised nähtused ja nende igasugune referents on fiktiivne ja väljamõeldud? Kas vaid tehniliselt “normaalse” foto puhul saame rääkida tema seostest “välise maailmaga” jne. Kuigi need on küsimused, millele tegelikult vähemalt korra

Igor Savchenko näitus on  Tartu Nooruse galeriis avatud 14.märtsist  6.aprillini. 

Igor Savchenko. 12 90 4 1 1ed

Igor Savchenko. See kes jõudis ära oodata oma prao. Muidugi. Kuid see ei tähenda veel et Kõrgemat Kohtumõistmist pole olemas

Igor Savchenko. See kes jõudis ära oodata oma prao. (Muidugi. Kuid see ei tähenda veel, et Kõrgemat Kohtumõistmist pole olemas)

 

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud